Välkommen!

Vill du se priser inklusive eller exklusive moms?

Gustafssons Uthyrning: Hyresmaskiner i Oskarshamn, Västervik och Vimmerby

Hyr dina byggmaskiner hos oss

Hyr bergborrmaskin, bergborrar, bilmaskiner, spettmaskiner, svets, slipmaskin, fräsmaskiner mm hos oss.

Hos oss kan du hyra liftar, skylifts, bomliftar, saxliftar, pelarliftar och släpvagnsliftar

Hydraulservice i Oskarshamn - Vi har ett stort sortiment av hydraulslang och hydraulkomponenter

Hyrmaskiner i Oskarshamn, Västervik och Vimmerby

Vi har packningsmaskiner, betongblandare, markvibrator, glättningsmaskin och vibrovält

Vi kör miljövänligt!

Publicerad: 21/10, 2019

Visste du att alla våra dieseldrivna uthyrningsmaskiner körs på det miljövänliga bränslet Ecopar? Och det har vi kört med sedan 2014.

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB (pat. nr. 522 918). Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90%. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med upp till 50%.

Mängden sot minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar kraftigt. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med 30-50% inräknat hela livscykeln enligt ISO14040.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar®. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

EcoPar® är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, i lager, sophämtning, etc.

Vårt produktutbud

Boka direkt - Oskarshamn: 0491-18600
Västervik: 0490-342 50  Vimmerby: 0492-122 99
Hydraulservice Oskarshamn: 0491-777 50

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.