Ozon-Luftrenarae

Art.nr 95-4344

Ozongeneratorer är luktsaneringsaggregat som i första hand är avsedda för professionellt bruk. Produkterna lämpar sig för luktborttagning i restauranger, kök, soprum och hygienutrymmen samt till rök-, luktsanering av bilar, hotellrum och bostäder.

Så här arbetar ozonaggregaten:
Ozon är en specialform av syre, sk aktivt syre, och produceras i en ozongenerator genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus. I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.

Vikt:2,5 Kg
Max Ozon produktion:1000 mg/tim
Fläktkapacitet:150 m3/tim
Elanslutning:220 V
Mått L/B/H:330 / 130 / 160 mm
Dagshyra 242,50:-
Pris exkl moms. Försäkring tillkommer med 4%

Bilder

 

Läs mer och boka på http://gfs.dreamscape.se